Zborske probe održavaju se ponedjeljkom i četvrtkom u prostorijama Zbora,

P.Bobicchio 1, s početkom u 19:30 sati.

 

Voliš pjevati, putovati i družiti se?
Ti piace cantare, viaggiare e stare in compania?

Uživaš li u klasičnoj glazbi i zborskom pjevanju?

Ami la musica classica e il canto corale?
 

Imaš između 18 i 99 godina?
Hai tra i 18 e i 99 anni?

Svrati u prostorije zbora i pridruži nam se!
Venite, e unitevi a noi!

Komorni zbor Rubino, 08.12.2018. obilježio je 20 godina rada. Tom prilikom u prostorijama MMC-a u Rovinju održana je svečanost obilježavanja 20 godina rada i postojanja Zbora.

Na svečanosti su osim naše vjerne publike bili prisutni i predstavnici Grada Rovinja, bez čije pomoći životni i radni vijek Zbora zasigurno ne bi trajao čitavih 20 godina.

A traje i dalje....

Svečanosti su nazočili i bivši dirigenti Zbora koji su nas nakratko vratili našim počecima.

Uz blokove pjesama i riječima prošli smo kroz tih prvih 20 godina.

Komorni zbor Rubino je tako svojim glazbenim izričajem upotpunio bogatu tradiciju zborskog pjevanja u našem Gradu.

Monografija, tiskana u povodu 20 godina djelovanja Zbora ostati će kao trajni dokument jednog segmenta vrlo bogate rovinjske kulture.

 

Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način sudjelovali u našim aktivnostima, potpomagali nas, a najveće riječi zahvale upućujemo našoj vjernoj publici bez koje bi ovaj put bio besmislen.